Brukerkontoret ved Sykehuset i Vestfold avvikles 1.mars

Til pasientorganisasjonene i Vestfold og Telemark!

 

Den siste tiden har det vært mye usikkerhet rundt Brukerkontoret på Sykehuset i Vestfold (SiV) Tønsberg.

Vi har fått signaler om at det for en tid siden ble satt i gang et arbeid for å gjøre endringer i «myldremrådet» der Brukerkontoret er plassert. 

 

Arbeidsutvalget (AU) mottok den 3.2.20 det vedtaket som er gjort i administrasjonen ved SiV der det framkommer at det er ønskelig å fjerne Brukerkontoret, da det er behov for å bruke området til annen drift. 

 

Dette faller sammen med at det over tid har vært vanskelig både å holde både vaktene vi har og å rekruttere nye vakter. Det er nok flere årsaker til dette. Alle vaktene våre har hver sin sykdomstilstand, noe som selvfølgelig vil virke inn på evne til å stå i et frivillig arbeid over tid. 

Vi ser og at andre organisasjoner i dag har vanskeligheter med å få yngre mennesker med i sitt arbeid, noe som over tid virker inn på organisasjonenes virksomhet. 

 

AU vedtok derfor i sitt møte 3.2.20 å avvikle Brukerkontoret i nåværende form.

 

SiV har nå åpnet for at for at organisasjonene kan gjennomføre stands i myldreområdet, og det er veldig flott og vi oppfordrer til dette.

For å avtale stands, kan Ellen Kongshaug kontaktes. Hennes epostadresse er: ellen.kongshaug@siv.no

 

Vi ber pasientorganisasjonene om å informere sine underorganisasjoner om at nåværende drift av Brukerkontoret avvikles. Brosjyrene blir stående i hyllene fram til 1.3.20. Dersom det er ønskelig å hente egne brosjyrer, må dette da gjøres innen den datoen.  

 

Vi er kjent med at ledelsen på SiV fremdeles ønsker likepersonsarbeid og frivillighet på SiV. 

Derfor vil det alle som har vært vakter på Brukerkontoret, Pasientorganisasjoner, i Vestfold og Telemark, Pasientombud og ansatte innkalles til et stormøte på vårparten.

Dato for møtet er ikke satt enda. 

Fokus på møtet vil være hva som finnes av frivillighet på SiV i dag, og hvordan et fremtidig arbeid kan være. 

Dette blir et spennende møte og når møteinnkallingen kommer, oppfordrer vi varmt interesserte om å komme og dele sine tanker med ledelsen på sykehuset.

 

Tønsberg 05.02.20

For Arbeidsutvalget for Brukerkontoret

Anne Torill Gunnestad

Leder

 

 

Her er link til selve brevet !

 

 


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
Design by InBusiness | Powered by iTools