Kontaktinformasjon TeVeBu

v/leder

Eirin Langedahl Pedersen
Bjørnevågveien 11
3145 Tjøme

Mobil    905 97 899
E-post:  te-ve-bu@ryggmargsbrokk.org

Virvelnytt Nr 29 16.04.2004

Nå er våren her og kvikksølvet kryper sakte, men sikkert oppover. Ikke noe er bedre enn det spør du meg!!!! Alt våkner til live etter vinteren. Friske farger dukker opp i naturen og vintertøyet legges bort

I disse selvangivelsedager har vi hatt en temakveld hvor deltagerne kunne få informasjon og svar på spørsmål som er aktuelle. Siden vi mener dette er viktig fkommer her et sammendrag skrevet av ”sjefen sjøl” – Ragnar.

Temakveld om skatt og selvangivelse 13. april 2004

André Tørring hadde en gjennomgang av temaet skatt og selvangivelse i Porsgrunn 13. april 2004. Det var ikke så mange som møtte fram, og vi vil derfor referere stikkordsmessig hva som kom fram denne kvelden. Vi må imidlertid understreke at det forekommer ulik praksis fra kommune til kommune.

Under henvisning til Skattelovens §77 nr 4 første ledd som omhandler særfradrag kan det bl.a. gis fradrag for ekstrautgifter til:

Strøm (overskytende av normalforbruk for tilsvarende bolig)
Medisinsk utstyr som ikke er på blå resept, egenandeler
Sko, egenandeler
Kost og losji for foreldre i forbindelse med sykehusinnleggelser (kr 241 per døgn)
Reiseutgifter for besøk på sykehus
Tekniske installasjoner som ikke dekkes av Folketrygden
Ekstrautgifter i forbindelse med ferie

I tillegg kan ekstrautgifter til for eksempel transport, klær og telefon ut over det som dekkes av grunnstønaden være fradragsberettiget.

Når det gjelder fradragsberettigede utgifter i forbindelse med påbygging / ombygging av bolig, er det nok igjen en del ulik praksis ute og går. En del likningskontorer argumenterer med at det skal trekkes fra en verdiøkning som kan realiseres ved et eventuelt salg av boligen. Det er imidlertid viktig å dokumentere at ombyggingen er nødvendig (legeattest og eventuell attest fra ergoterapeut) og selvsagt dokumentere alle utgiftene med kvitteringer.

Andrè vil være behjelpelig med å svare på spørsmål på E-post torrings@online.no.

PS! Eksempel på hvordan man kan dokumentere sykdomsutgifter finnes på www.spinalflicker.org/tormod .

- Ragnar -

Så litt om konferansen, Crossing Borders, i Oslo 2.– 4.september:

Hovedforningen har nå sendt ut informasjon og påmelding til alle medlemmene. For de av dere som vil delta, men ikke har råd til ”deltager-prisen” kan vi tipse om at det finnes lokale foreninger/stiftelser hvor dere kan søke om tilskudd.

Arrangementer utenfor foreningen:

Lærings- og mestringssenteret på Berg gård:

Markering av 1.årsdagen til senteret 13.mai kl. 15.00-18.00. Brukerorganisasjonene og noen fra senteret informerer om arbeid og tilbud
Åpent hus, ingen påmelding

”Hvordan få et godt samarbeid med hjelpe-apparatet”. 27.mai kl. 18.30-21.00.
Frist: mandag 10.mai

”Søsken”. 09.juni kl. 18.30-21.00
Frist: fredag 24.mai

”Hvordan gi barnet vårt mulighet til en aktiv fritid” 16.juni kl. 18.00-21.00
Frist: fredag 4.juni

Idrettsrådet for funksjonshemmede i Aust-Agder Idrettskrets i samarbeid med Utvalg for funk-sjonshemmede i VAIK:

Barne- og Ungdomsleirpå Tromøya 4.-8.august.
De som trenger personlig hjelp må ha med egen hjelper. Leiravgift: 950,- , 500,- for hjelper.
Frist: snarest og senest 1.juni.
Mer info?? Ring Brit Fossli tlf: 37 06 08 19

Redaktør:Tove B. Mathiassen, Korvaldvn. 54.3050 MJØNDALEN
E-post: tovebm@online.no, Tlf: 32872238


Trykk på denne linken for å se dette Virvelnytt i PDF-utgave !

 

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
Design by InBusiness | Powered by iTools