Kontaktinformasjon TeVeBu

v/leder

Eirin Langedahl Pedersen
Bjørnevågveien 11
3145 Tjøme

Mobil    905 97 899
E-post:  te-ve-bu@ryggmargsbrokk.org

Virvelnytt Nr 28 10.03.2004

Vi nærmer oss vår, og det nye styret i Te-Ve-Bu er i full gang med arbeidet for året som er foren oss. Vi håper også i år at så mange som mulig stiller på arrangementene framover. Det er alltid koselig å se igjen gamle kjente, og å møte nye mennesker man har noe til felles med. Jeg oppfordrer de som er i tvil om de vil stille på et arrangement til å sjansen, for man kan ikke vite om man trives med noe før man har prøvd.

Oversikten over de arrangentene vi vil ha i år ser foreløpig slik ut:
Dametur – Juni - En tur for alle våre damer over 18 år med eller uten diagnose.
Ansvarlig: Heidi og Mette.

Kristinaløpet/grilltur – 26.juni – Årlig gateløp i Tønsberg der alle barna kan delta.
Ansvarlig: Wenche

Undomstur – August/September – I år som i fjor vil både gutter og jenter bli invitert.
Ansvarlig: Tove

Herretur – September/Oktober – Entur for alle våre menn over 18 år med eller uten diagnose.
Ansvarlig: Ragnar, Kai, Morten

I tillegg vil Arbeidsgruppene for hvert fylke forsøke å arrangere temakvelder og et førjulstreff.

Som kanskje de fleste har fått med seg skal den Internasjonale Konferansen for Hydrocephalus og Ryggmargsbrokk i år holdes i Norge, nærmere bestemt i Oslo.
Tidspunkt for denne konferansen er 2.- 4. september, og vi vil sørge for at ingen av våre arragementer kræsjer med dette.
Tema for konferansen er Crossing Boarders (= Krysse Grenser). Å krysse grenser både personlig, kulturelt og geografisk.

Hovedforeningen vil ganske snart sende ut mer informasjon om konferansen.

Så en oversikt over arrangementer i regi av andre enn foreningen:

Frambu:
Brukermøte 26.-27. mars. Tema: Menneskeverd og nytt perspektiv på funksjonshemmning.
Frist: 15.mars. Påmelding til Frambu v/ Åse-Mette . Jamtli.

Søskenkurs 27.-28.september NB!!! Dette er kurset som egentlig er satt opp i mai!!! Frambu ønsker ideer og innspill om urformingen av kurset. Gjerne fra søsken av funksjonshemmede. Innspill gis til Ragnar Grøsfjeld
(tlf. 35 ... eller mail: ragnargr@frisurf.no ) så sender han videre.

Beitostølen Helsesportsenter:
”Aktiv i rullestol”. 23.mai – 5.juni og 6.- 18.september. Målgruppe: Rullestolbrukere som ønsker å lære og beherske rulllestolen bedre. Alle er velkomne, men de med mindre erfaring oppfordres til å søke.

”Ung og aktiv i rullestol”. 6.-19.juni og 20.sept- 2.okt Målgruppe: Rullestolbrukere 10 – 16 år. Alle må ha med seg ledsager
Frist begge kursene: 1.april.
Send søknad (inkl.legesøknad m/epikrise) til:
BHSS, Legekontoret, 2953 Beitostølen. Merk konvolutten med navnet på kurset.

Integreringkonsulenten i Buskerud, Aktive Hjelpemidler og div. instanser i Kongsberg:

Aktivitetsdag i Funkelia. 1. april Påmelding innen 29.mars til Kulturkontoret Integreringsseksjonen i Kongsberg kommune
V/ Torild Nes tlf: 32 86 60 23
Postboks 115, 3602 Kongsberg
Handikap 2004, Norges varemesse på Lillestrøm. 27.-29.april Tema: Selvstendig liv

Lærings- og mestringssenteret på Berg Gård:
” De utfordrende måltidene”. 21. april kl 18.00-21.00
Frist: fredag 2.april

PREP-kurs/ samlivskurs. 8.mai kl. 11.00-17.00
Frist: 21. april

Redaktør:Tove B. Mathiassen, Korvaldvn. 54.3050 MJØNDALEN
E-post: tovebm alfakrøll online.no, Tlf: 32872238

 

Trykk på denne linken for å se dette Virvelnytt i PDF-utgave !

 

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
Design by InBusiness | Powered by iTools