Kontaktinformasjon TeVeBu

v/leder

Eirin Langedahl Pedersen
Bjørnevågveien 11
3145 Tjøme

Mobil    905 97 899
E-post:  te-ve-bu@ryggmargsbrokk.org

Virvelnytt Nr 23 09.06.2003

Sommer, sol og varme..... Det betyr at det snart en ferietid for alle og en hver. Her er en siste oppdatering fra oss i styret før vi også tar en ”sommer-pause”.

Framtidige aktiviteter:

Dameturen, hvor alle våre kvinnelige medlemmer fra 18 år og oppover kan delta, går av stabelen til helgen.

Kristina-løpet er i år lørdag 28.juni. Påmelding følger dette nummer av Virvelnytt.

Så vil vi gjøre oppmersom på noen aktiviteter i regi av andre enn oss selv. Noen av fristene nærmer seg, men det er fortsatt mulig å rekke det:

Aktivitetsdagen i Fjærekilen, Skien, er utsatt til lørdag 21. juni kl. 12.00 – 16.00. Her inviteres bevegelseshemmede barn og ungdonm med familie til en skikkelig aktivitetsdag
” på land og til vanns”. Arrangementet er gratis.
Påmeldingsfrist: 16 juni til Brit Fossli tlf. 37 06 08 19/ mob. 970... eller Frode Anderssen (Aktiv hjelpemidler) mob. 970 39852

”Hove-leiren”, en treninges- og aktivitetsleir på Tromøy v/ Arendal har ledige plasser 28. juni – 5. juli.. Nærmere informasjon fåes av Brit Fossli tlf. 37 06 08 19, e-post brit.fossli@nif.idrett.no .

”Ativ rullestol”, rullestolkurs på Beitostølen Helsesportsenter. Nærmere opplysninger fås av Heid Nordtorp eller Astrid Nyquist tlf. 61 ..., e-post astridny@c2i.net eller heloese@online.no .
Påmeldingsfrist 1.juli.

”Sophie-dagene 2003”, aktivitsleir for barn 8 – 12 år på Beitostølen Helsesportsenter 21. september – 26. september. Nærmere oppplysninger fåes av Tone Lill Hilmen
tlf. 61 34 08 00, e-post post.bhss@eunet.no .
Påmeldingfrist 20. juni.


Annen info fra styret:

Ved Rikshospitalets barneklinikk (Barnenevrologisk seksjon, BNS) er det startet et Lærings- og mestringssenter.
Senterets grunntanke er:
Være en møteplass for familier med barn med kronisk sykdom og /eller funksjonshemmning, brukerorganisasjoner og helsepersonell.
Helsepersonell har fafkompetanse, mens erfarne brukere (pasienter og pårørende) har viktige kunnskaper om hvordan mestre hverdagen.
Opplæring og mestring knyttet til det å ha barn med funksjonshemming er like viktig som medisinsk behandlig.
For å lykkes i å skape gode læringstilbud, er det vesentlig at helsepersonell og erfarne brukere samarbeider om plannlegging, gjennomføring og evaluering av opplegget.

Senteret skal fomidle forståelig og relevant informasjon og veiledning etter prinsippet ” Informasjon er det som pasienten har forstått, ikke det som har blitt sagt”.

LMS gir tilbud om Internettilgang for informasjonssøk for foresatte, foreldretreff onsdager kl.17.00-18.30, temamøter/samliger/kurs, tilgang til informasjons-og brosjyremateriale, bruk av lokalene for selvhjelpsgrupper, og telefontid 09.00 – 10.30, tlf. 22 59 33 33/01
Webside: www.rikshospitalet.no/bns

Til slutt et tips (eller påminnelse):

Vi som er medlemmer av Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen er automatisk medlemmer av FFO. FFO har rabatt-avtale med alle Scandic hoteller som også gjelder medlemmene privat. Så hvis dere nå i ferien eller ved en senere anledning skal på hotell kan denne avtalen benyttes. Bare husk å si dere er medlemmer av FFO ved bestilling av rom.


VIL TIL SLUTT ØNSKE ALLE EN GOD SOMMER!

Redaktør:Tove B. Mathiassen,Korvaldvn.54. 3050 MJØNDALEN,
E-post:tovebm alfakrøll online.no

 

Trykk på denne linken for å se dette Virvelnytt i PDF-utgave !

 

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
Design by InBusiness | Powered by iTools