Kontaktinformasjon TeVeBu

v/leder

Eirin Langedahl Pedersen
Bjørnevågveien 11
3145 Tjøme

Mobil    905 97 899
E-post:  te-ve-bu@ryggmargsbrokk.org

Virvelnytt Nr 15 12.04.2002

Nå har det nye styret i Te-Ve-Bu endelig hatt et møte hvor vi lagde en foreløpig framdriftsplan for året. Mange arrangementer vil bli forhåndsnevnt her, så merk av kalenderen for arrangement som virker interessante, og vent på påmeldinger.
Gåte- og vitsestaffetten vår har desverre stoppet opp igjen. Daniel Kollane Aase, Hof, var den siste som bidrog med en vits, og han utfordret Rebekka Hovland, Tønsberg, til å fortsette.

Pause..........

Rebekka kan sende sitt bidrag til meg ( Tove, Red.) innen 2 uker.

Dette har skjedd siden sist:

Vi har som nevnt hatt et styremøte hvor vi har lagd en plan. Vi har fått tilbakemeldinger fra flere medlemmer som ønsker å bidra til arrangementer uten å sitte i styret.
Derfor har vi bestemt å danne Arbeidsgrupper i hvert fylke. Disse gruppene skal bestå av ett styremedlem og minimum 2 andre medlemmer fra fylket, og vil i første omgang jobbe med sosiale-/hyggesamlinger på lokalt plan. Hvis det etter hvert er ønskelig å ta opp spesielle temaer lokalt vil dette også bli Arbeidsgruppenes ansvar. Det bør legges til at medlemmer i alle 3 fylkene vil få invitasjon til alle fylkenes samlinger..
De som er interessert i å sitte i en slik gruppe kan kontakte følgende styremedlemmer i sitt fylke:

Telemark: Liv Tørring tlf. 35523592
Vestfold: Mette Kollane Aase tlf. 33058952
Buskerud: Tove B. Mathiassen tlf. 32872238/91306528

 

 

Så litt om framtidsplanene våre:

Aktivitetsplanen vår for 2002 ser foreløpig slik ut:

Dametur for alle damer i foreningen ( med eller uten diagnose) Dette blir etter planene en ”sluse-tur” i Telemarkskanalen.
Tidspunkt/ansvarlig: en lørdag i juni/ Liv og Hilde

Grilltur/Kristina-løpet blir pga tidligere suksess også et arrangement vi satser på i år.
Tidspunkt/ansvarlig: siste helga i juni/ Carina og Else Karine

Ungdomstreff for gutter og jenter i alderen 12-25 år. Et nytt arrangement for hele ungdomsgruppa vår som vil vare en dag.
Tidspunkt/ansvarlig: En lørdag i september/ Tove

Herretur for alle mannfolk i foreningen (med og uten diagnose). Turen går som tidligere til plassen Steindammen på Krokstadskogen i Buskerud.
Tidspunkt/ansvarlig: 20.-22. september/ Morten og Per

Tenåringstur for jenter blir også pga tidligere suksess arrangert i år, men arrangementet blir noe annerledes i år fordi vi forsatt vil ha med de som har vært med før.
Tidspunkt/ansvarlig: høsten/ Tove

Juletrefest/førjulstur. Vi vil prøve oss på en liten vri rundt juletider. En tur før jul på en ”Julegård” er et av alternativene vi undersøker. Mer info kommer senere.
Tidspunkt/ansvarlig: november –januar/ alle

Vi håper at de fleste fant noe interessant i denne oversikten. Og at vi treffes i løpet av året.


Til slutt vil jeg igjen minne om Arbeidgruppene vi håper å få satt i gang. Ta kontakt enten du vil sitte i en slik gruppe eller har ideer til arrangementer/saker.


Redaktør:Tove B. Mathiassen,Korvaldvn.54. 3050 MJØNDALEN,
E-post:tovebm alfakrøll online.no


Trykk på denne linken for å se dette Virvelnytt i PDF-utgave !

 

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
Design by InBusiness | Powered by iTools