Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Lifekeys

Lifekeys
Online psykolog-samtale -Lifekeys tilbyr forebyggende behandling og mental helsehjelp

 

 VIKTIG MÅL: Psykologene f.v Gudmundur Ebenezer og Erik Hellestøl drømmer om å senke terskelen for å oppsøke mental helse hjelp.

 

Psykolog Gudmundur Ebenezer og Erik Hellestøl startet en psykologtjeneste over Internett, som tilbyr video- og telefonkonsultasjon, og web-seminar med autoriserte psykologer. Med mer tilgjengelige psykologtjenester håper de at flere oppsøker hjelp tidlig. Lifekeys skal starte samarbeid med Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen i januar 2019.

Tekst og foto: Vibeke Høili Johansen

Her kan du finne direkte link til tjenesten.

Psykologene leste om foreningen på internett, og kontaktet styreleder Hans Christian Norseth. De ble invitert med på et styremøte med hovedstyret, og ble bedre kjent med hvordan organisasjonen fungerer. De har hatt en dialog med Hans Christian om mental helse. Lifekeys er en bedrift bestående av fem ansatte, som i tillegg har tilknytning til ni psykologer. Det er både kvinner og menn i teamet, men flertallet er kvinner. De har et ønske om å få inn flere menn i samarbeidsgruppen, og ønsker også at flere menn benytter seg av tilbudet deres.

Hva gjør dere til daglig?

-          Vi driver en nettbasert psykolog-tjeneste. Mennesker kan snakke med psykologer over video eller telefon. Vi arrangerer også kurs med ulike temaer innen mental helse, og samarbeider med forskjellige organisasjoner, forteller Erik.

-          Tjenesten vår skal også være til for pårørende, fordi vi vet at pårørenderollen kan være krevende, sier Gudmundur.

Hva kan dere tilby vår forening?

På generelt grunnlag brenner teamet veldig for mental helse, noe over halvparten av befolkningen kommer til å være plaget med i løpet av livet. Dette er den største utgiftsposten samfunnet har.

-          Tidlig forebygging mener vi er den beste måten å forebygge plager med den mentale helsen. Vi ønsker derfor å være en profesjonell lavterskel hjelper, som kan bidra til at folk får tak i psykolog når de trenger det. Før problemene blir større, forklarer Gudmundur.

Lifekeys har lagt merke til at mental helse har blitt satt på agendaen til Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen. De ønsker å kunne være til hjelp for mennesker med ulike typer vansker som kan føre til mentale helseplager.

-          Det mentale aspektet skal det snakkes om i de temaene der det er mulig. Jeg tenker at samarbeidet med Lifekeys kan være med på å få satt fokus på mental helse, og gjøre det mulig for oss å hente inn forelesere som kan snakke om det, sier styreleder Hans Christian Norseth.

Vil avstigmatisere mental helse
Gudmundur og Erik drømmer om å senke terskelen for å oppsøke hjelp, for det er mange som kan trenge støtte på ulike tidspunkt i livet. De ønsker også å avstigmatisere temaet mental helse.

-          Vi håper og tror at vi kan oppnå dette ved å gjøre hjelpen mer tilgjengelig. Lifekeys gir mulighet for at man kan snakke med psykolog om kvelden og i helgene, når det passer for deg mens du sitter hjemme i din egen stue, sier Erik.

-          Det krever mye logistikk når man skal reise et sted for å prate med helsepersonell. Derfor kan det være bra for mennesker å kunne ha samtaler i sitt eget hjem, til tider som passer. Forskningen viser at det kan være like virkningsfullt å ha samtaler over video, som å ha samtaler på et kontor. Det gjelder spesielt for milde til moderate mentale helse plager, som er det vi ønsker å sette fokus på, tilføyer Gudmundur.

Hans Christian er enig i det psykologene sier. Han ønsker at samarbeidet med Lifekeys skal ufarliggjøre mental helse, og vise at det ikke trenger å være vanskelig å få hjelp til å snakke om vanskelig temaer.

Psykologene forteller at Lifekeys sitt tilbud ikke gjelder for alvorlige mentale lidelser, de mener at spesialisthelsetjenesten i Norge er veldig flink til å ta vare på mennesker med slike utfordringer. World Health Organisation har en definisjon på god mental helse, som sier at det er mer enn fravær av plager. Det kan også handle om livsmestring og god selvtillit. Dette er temaer man bør kunne snakke med psykolog om, mener Erik.

De som jobber i foreningen kjenner medlemmene og behovene deres, derfor tror han at dette vil bli et spennende samarbeid, der begge parter kan støtte hverandre. Psykologene er veldig stolte over dette som nå blir satt i gang, og tror at de kan gjøre en forskjell. Det blir satt opp en link og informasjon på nettsiden og i nyhetsbrevet til foreningen. Folk skal få muligheten til å bestille timer selv. Det skal legges til rette for lett forståelig informasjon. Alle medlemmer skal få tilbud om to timer gratis i året, nå i første prøverunde.

Psykologene skal lære om hydrocephalus og ryggmargsbrokk
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen skal i tillegg lage et onlinekurs der foreningen kan komme med forslag om viktige temaer innen mental helse, som det bør fokuseres på. Et tema som har blitt diskutert er mestring av mental helse i hverdagen. Lifekeys skal bidra med faglig kunnskap, for å kunne komme med gode teknikker til mestring rundt temaene det blir holdt kurs om.

-          Ikke alle trenger eller ønsker å prate med psykolog. Da kan man heller se et videokurs, og på den måten lære noen teknikker for å mestre hverdagen bedre, forteller Gudmundur.

-          Vi har fokus på at dette skal være et praktisk og håndterbart verktøy. Det skal ikke være et nettkurs om hva mental helse er, men heller et kurs der man lærer teknikker som kan brukes i hverdagen, legger Erik til.

Mange av våre medlemmer har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus. Vet dere noe om hva dette er?

-          Vi fikk noe informasjon fra Hans Christian og hovedstyret, men vi er ingen eksperter, svarer Gudmundur.

Mange av medlemmene i organisasjonen vil kanskje føle seg tryggere hvis dere har mer kunnskap om hydrocephalus, ryggmargsbrokk og kognitive utfordringer. Kunne dere tenke dere å sette dere mer inn disse diagnosene og utfordringene?

-          Absolutt. Vi skal lese oss opp, for å forstå mer og få innsikt. Slik at når vi begynner å ha samtaler med medlemmer, så vet de at vi vet litt om de typiske utfordringene som følger med diagnosene. Alle er jo forskjellige, men vi skal sette oss inn i grunntilstanden og hva det kan medføre, for å kunne ha gode samtaler med medlemmene deres, sier Gudmundur.

Hans Christian forteller at hovedstyret har informert psykologene i Lifekeys om hvilke problemstillinger medlemmene har. For eksempel at mange sitter mye alene, at mange ikke er i jobb, og at det også er pårørende som kanskje vil trenge noen å prate med. Lifekeys har også lest seg opp på det Sunnaas og TRS har skrevet om temaet. Man løser ikke alle verdensproblemer ved noen timer med psykolog, men psykologene håper at man kan få det litt bedre. Kanskje kan man klare å lufte og strukturere tankene ved hjelp av en profesjonell tredjepart. Lifekeys syns at det er spennende med et nytt prosjekt, og å bli kjent med nye mennesker.


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS