Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:
Coloplast

Forskningsprosjekt

Forskningsprosjekt

Er du mellom 18 og 27 år og har erfaring med NAV?

Er du mellom 18 og 27 år, har en bevegelseshemning og har i løpet av de to siste årene hatt kontakt med NAV for å komme i jobb? Er svaret ja, så ønsker vi kontakt med deg.  
Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, har et forskningsprosjekt om hvordan NAV arbeider for å bistå unge bevegelseshemmede med å komme ut i arbeidslivet. Vi vil undersøke hvilke arbeidsmetoder og tiltak NAV benytter, og finne ut hva som bidrar til å øke sysselsettingen av unge bevegelseshemmede.
Vi vil gjerne intervjue deg om dine erfaringer med NAV. Et intervju vil ta ca. 1 time, og gjennomføres av en forsker ved Fafo. All informasjon vil bli anonymisert og behandlet konfidensielt.  
Kunne du tenke deg å bli intervjuet eller har spørsmål, ta kontakt med Kaja Reegård, e-post: kar@fafo.no, tlf.: 22 08 86 73 eller prosjektansvarlig Inger Lise Skog Hansen, e-post: ilh@fafo.no, tlf.: 22 08 86 91.

Les mer om prosjektet her


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS