Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:
Coloplast

Sterk foreldregruppe i Tanzania.

Sterk foreldregruppe i Tanzania.

For å sette fokus på gruppa med diagnosene ryggmargsbrokk og hydrocephalus, har foreldregruppa i Tanzania arrangert et vellykket møte på Mohimbili Hospital i Dar es Salaam.

Et av Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningens hovedmål i bistandsarbeidet, er å etablere foreldregrupper i de land vi samarbeider med. I Dar es Salaam i Tanzania har foreldre til barn med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus opplevd at det tilbudet om behandling som tidligere har vært tilgjengelig har blitt sterkt redusert. Akkurat som vi ville gjort her i Norge, så har foreldrene tatt et solid tak i situasjonen! 

Møtet ble avholdt på det offentlige sykehuset Mohimbili Hospital, og det ble arrangert i samarbeid med personalet der. Målet var å sette fokus på barn med ryggmargsbrokk og/ eller hydrocephalus, og løfte deres behov for behandling opp på et nivå som er synlig for helsearbeidere og beslutningstakere.

En spesiell gjest var The general secretary from The Ministry of Health.Dr. Kinasha fra sykehuset ga en presentasjon om diagnosene (her til midten på bildet), og mange leger og sykepleiere fikk god informasjon om det spesielle med diagnosegruppene gjennom presentasjonen. 

På bildet til venstre:

foreldregruppas leder Abdulhakim Bayakub, til høyre leder for The Gen Secretay og til venstre for henne, hennes assistent.


Et annet mål med møtet var å bringe informasjon ut i samfunnet generelt, og spesielt til de som trenger behandling. Sykehuset hadde sørget for offentlig oppmerksomhet ved å invitere 6 aviser, 2 fjernsynskanaler og en lokal radiostasjon til å dekke møtet.

Fra foreldregruppa stilte 33 foreldre opp. De kunne bidra med mye informasjon om sine barn. I tillegg bidro foreldregruppe med midler til transport og bevertning fra egen kasse.  

Både myndighetene og sykehuset lovet å hjelpe gruppa og sette deres situasjon på dagsorden. 

I de påfølgende ukene har barna strømmet til sykehuset. Det har kommet beskjed fra The Ministry of Helth om at disse barna skal ha hjelp, og de skal ikke sendes ut som følge av pengemangel. I tillegg har foreldregruppa fått et rom på sykehuset til sin disposisjon. Det vil være til stor hjelp for både den etablerte gruppa, og for de foreldrene som er på sykehuset med sine barn som skal ha behandling.

De har en lang vei å gå, men det nytter å kjempe for sine barns rettigheter!

 


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS